Obchodné centrum Zora, spol. s r.o.,

M.R.Štefánika č. 3, 942 01 Šurany, Slovakia

Tel.: 421 35 650 3523, Fax: 421 35 650 3263

úvod     poloha     charakteristika     exteriér     interiér     akcie     cenník     kontakt

kontakt

 

Vedúca zariadenia:

 

p. Mária Turanová

mobil: +421 908 800 510

 

Ekonómka:

 

Ing. Silvia Gajdošová

mobil: +421 905 415 890

 

V prípade nezastihnutia uvedených osôb kontaktujte sa v sídle firmy OC Zora

alebo na čísle:

 

+421 035 650 3523

e-mail : oczora@oczora.eu