<< naspäť

Firma Obchodné centrum ZORA, spol. s r. o.. ako prevádzkovateľ miestnych distribučných sústav prevzala vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/