Poruchy : V prípade poruchy dodávky elektriny do odberného miesta volajte na číslo: 

Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky elektriny :