Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá
1.Obchodné meno spoločnostiObchodné centrum Zora, spol. s r.o.
2.Sídlo spoločnostiDružstevná 5, 942 01 Šurany
3.IČO34122648
4.Obdobie: od .... do ....od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
5.Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka9+vlastná spotreba
6.Z toho počet odberných miestPočet OM "domácnosť"0
7.Počet OM "podnikateľ"9+vlastná spotreba
8.Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila:Ing. Silvia Gajdošová
9.Telefónne číslo a emailová adresa0356503523
10.Dátum vyhotovenia záznamu23. februára 2017

  • Štandardy kvality úplné znenie